Yelo-dan çoxfunksiyalı mobil əlavə

Xəbərlər siyahısı

Xəbərlər

Pulun qısa tarixi

Tarixən insanların istifadə etdikləri ilk pul növü əmtəə pulları olub. Öncələr pul vəsaiti əvəzinə insanlar daha çox barterdan istifadə edirdilər. Yəni, başqa malların əldə edilməsi üçün barter kimi tamamilə fərqli dəyərə malik müxtəlif obyektlərdən istifadə edilirdi. İlk dəfə pul vəsaiti kimi 7-ci əsrdə sikkələr ortaya çıxdı. Bu sikkələr hələlik çox sadə bir şəkildə idi – yalnız sadə metal materialdan ibarət idi. Lakin ilk qızıl, gümüş və bürünc sikkələr təxminən 2700 il əvvəl indiki Türkiyə bölgəsində zərb edilib. Həmin dövrdə sikkələrin dəyəri onların hazırlanmasında istifadə olunan materiala bərabər idi. Əmtəə pullarından ən son olaraq dünyanın bu hissəsində çox da uzaq olmayan keçmişdə istifadə edilmişdir. İkinci Dünya Müharibəsinin başa çatmasından dərhal sonrakı illərdə insanlar qara bazarda malların ödənilməsi vasitəsi kimi siqaretdən istifadə edirdilər.

Hazırda istifadə olunan kağız pul əskinaslardan ibarətdir və hər bir əskinasın dəyəri onun üzərində çap olunur. İlk dəfə kağız pul əskinasları təxminən 1000 il əvvəl Çində icad edilmişdir və elə orda istifadə edilməyə başlamışdır. Təxminən 250 il əvvəl Avropada kağız pullar geniş şəkildə dövriyyəyə buraxılmağa başladı. Həmin ilk günlərdə bir sıra banklar əskinas çap edib dövriyyəyə buraxırdılar. Əskinasların dəyərini təmin etmək üçün onu buraxan banklar öz anbarlarında pula bərabər dəyərli qızıl ehtiyatlarını saxlamalı idi. Bu gün isə artıq belə hallar baş vermir. Hal-hazırda yalnız mərkəzi banklara pul çap etməyə və buraxmağa icazə verilir.

Bu günümüzdə hesabımızda olan pul “kitab pulu” adlanır. Kitab puluna bəzən “fiat pul” da deyilir. Fiat pul anlayışı ilk dəfə Avropada orta əsrlərdə təqdim edilmişdir. Bu anlayış ərəb tacirləri tərəfindən yaradılmışdır. Faktiki əskinaslar və sikkələr ilə məşğul olmaq əvəzinə, onlar öz hesab kitablarında kreditlər və iddialar yazırdılar. Biz bu gün daha çox kitab pulundan istifadə edirik, məsələn, bank kartı ilə ödəniş edərkən və ya elektrik enerjisi haqqımızı ödəmək üçün pul köçürməsinə icazə verərkən çox zaman kağız puldan istifadə edilir. Yalnız biz kassada pul çıxaranda kitab pulları kağız pula çevrilir.

çoxfunksiyalı mobil əlavə